Om oss

Organiserade Autister Västra Götaland är länets lokala avdelning av Organiserade Autister (OA) – en intresseförening bildad av och för autister, det vill säga människor som har eller tror sig sannolikt kunna få diagnos inom autismspektrumet.

Vi vill driva föreningen utan inblandning av personer utanför autismspektrumet, då det redan finns två breda organisationer på området där de grupperna i varierande grad dominerar. Vi känner att det behövs en alldeles egen förening där vi kan fokusera på eget samarbete och att formulera och föra fram våra egna åsikter i frågor som rör vår grupp.

Allmänhetens bild av autismspektrumtillstånd är ofta mycket grumlig och många tror att vi är mycket mindre kapabla än vi är. Om vi med egen diagnos mest syns som medlemmar och eventuellt aktiva i de bredare organisationerna där vi har ”normala” vid vår sida, kan det riskera att påtagligt förstärka just den bilden av oss som mindre kapabla – att många då tror att det bara är i den formen vi kan klara av föreningsarbete. Vi tycker oss ha sett klara tecken på sådana attityder. Vi tror alltså att det är mycket viktigare med något eget, och att det borde vara prio ett att engagemang av vår grupp i de stora breda organisationerna borde vara ett komplement, snarare än tvärtom!

Vi står för perspektivet neurodiversitet och anser att neurologiska avvikelser är en naturlig del av normal mänsklig variation.

Vi anser inte att Autismspektrumtillstånd nödvändigtvis enbart är en funktionsnedsättning. Tvärtom. Det kan ha mycket positiva sidor också. Det gäller bara att vi får ta tillvara på de positiva bitarna!

Det märkliga är att samma personer som ger uttryck för dessa uppfattningar också kan betona det självklara faktum att vi är olika individer. Vi är minst lika olika sinsemellan som dem som följer normen tillräckligt mycket för att inte kvalificera sig för en neuropsykiatrisk diagnos, och vi har olika styrkor och svagheter, och vi förstår inte hur begreppen autister (om alla med autistiska diagnoser) skulle kunna betyda det motsatta. Därför ser vi inget problem i att använda dessa begrepp.

Vi tror att hjälp till självhjälp, ökad möjlighet till träning och lärande och stöd av personernas självförtroende gynnar många autister mer än ett omhändertagande av alla uppgifter personen inte bedömts klara av. Anhöriga och personal utan egen diagnos tänker på ett annat sätt än vi och kan därför ha svårare att förstå oss – ännu ett skäl att vi behöver en egen organisation utan dessa och föra vår talan.

OA arbetar på flera plan, vi träffas och umgås för att bilda kamratskap. Här skall även ges möjlighet att diskutera autistisk vardagsproblematik som exempelvis missförstånd och konflikter med personer utan diagnos samt metoder för att hantera och lösa dem. Men vi vill även bedriva lobbyarbete på alla nivåer för att påverka den hjälp vår målgrupp får i samhället så att den blir så bra som möjligt.

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.